Publiczna firma telekomunikacyjna w Izraelu wprowadzi niedługo do sprzedaży „koszerne” karty telefoniczne. Mają one blokować dostęp do numerów zakazanych przez rabinów. Przestrzegający ściśle norm judaizmu nie mogą, zgodnie z zaleceniami rabinów, dzwonić na linie erotyczne ani słuchać radia wbudowanego w telefon.

"Koszerne" karty telefoniczne są przeznaczone przede wszystkim dla ortodoksyjnych Żydów. Ozdobione będą zdjęciami m.in. Ściany Płaczu i innych świętych miejsc judaizmu; nie znajdą się na nich żadne zdjęcia kobiet.