Najdłuższe i najbardziej satysfakcjonujące życie przy minimalnych szkodach dla środowiska naturalnego wiodą mieszkańcy Kostaryki - wynika z rankingu Fundacji na rzecz Nowej Ekonomii. Polska w tym rankingu znalazła się na 77. miejscu.

Analizie poddano 143 państwa, pod kątem wykorzystania przez nie światowych zasobów naturalnych, oczekiwanej długości życia ich mieszkańców oraz odsetka obywateli deklarujących zadowolenie z życia. Odpowiednia kombinacja tych czynników składa się na tzw. Indeks Szczęśliwej Planety (HPI).

Drugim po Kostaryce państwem o najwyższym HPI jest według rankingu Dominikana. Na trzecim miejscu uplasowała się Australia, jako jedyne w pierwszej dziesiątce państwo spoza Ameryki Łacińskiej.

Polska uplasowała się na 77. miejscu. W Europie Środkowo-Wschodniej nieco lepiej od nas wypada tylko Słowacja i Rumunia, zaś Węgry, Czechy, Bułgaria i państwa bałtyckie znajdują się na dalszych pozycjach.