​Papież Franciszek upoważnił biskupów do uznania małżeństw udzielanych przez księży z bractwa lefebrystów. Ogłoszoną dziś decyzję uważa się za kolejny krok na drodze do pełnego pojednania Kościoła z tradycjonalistami z Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X.

​Papież Franciszek upoważnił biskupów do uznania małżeństw udzielanych przez księży z bractwa lefebrystów. Ogłoszoną dziś decyzję uważa się za kolejny krok na drodze do pełnego pojednania Kościoła z tradycjonalistami z Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X.
Papież Franciszek /SERENA CAMPANINI /PAP/EPA

Wcześniej Franciszek zgodził się na to, aby wszyscy kapłani lefebryści mieli władzę sprawowania sakramentu pokuty, by zapewnić ważność udzielanego rozgrzeszenia.

W kolejnym geście wobec tradycjonalistów, zakomunikowanym w liście Kongregacji Nauki Wiary, papież upoważnił biskupów do tego, by mogli udzielać zezwolenia na celebrowanie małżeństw wiernym związanym z Bractwem św. Piusa X. Decyzja ta zapadła, mimo że - jak podkreślono w liście zaaprobowanym przez Franciszka - sytuacja kanoniczna lefebrystów nie jest w dalszym ciągu prawnie uregulowana.

List skierowany jest do biskupów w krajach i diecezjach, gdzie działają lefebryści.

Watykan postanowił, że miejscowy ordynariusz może oddelegować księdza ze swojej diecezji, aby przyjął przysięgę pary małżeńskiej przed mszą odprawianą przez kapłana z bractwa. Gdy zachodzi taka potrzeba, biskup może upoważnić księdza lefebrystę do przyjęcia przysięgi małżeńskiej. Współpraca z lefebrystami obejmować będzie także przesłanie przez kapłana z bractwa dokumentu o zawarciu małżeństwa do miejscowej kurii biskupiej.

Rozmowy mające doprowadzić do pełnego pojednania lefebrystów z Watykanem prowadzone są od pontyfikatu Benedykta XVI. Natrafiają one na przeszkody, wynikające z faktu, że tradycjonaliści nie uznają nauczania Soboru Watykańskiego II, zwłaszcza w kwestii ekumenizmu.
Najnowsze nieoficjalne informacje, podawane przez media, mówią o kolejnych postępach w tym dialogu. 

(ph)