Chiny poprawiają bezpieczeństwo produkowanych zabawek, uznała Komisja Europejska po skontrolowaniu chińskich fabryk. Wizyty wzmożono po apelach państw Unii Europejskiej.

W ostatnich miesiącach w Stanach Zjednoczonych i w Europie wielokrotnie zgłaszano lub wycofywano ze sprzedaży chińskie zabawki zawierające nadmierną ilość ołowiu, azbest, czy inne toksyczne substancje, jak ostatnio koraliki Bindeez.

Od lipca do września 2007 roku Pekin w pełni zbadał 184 z 268 przypadków zasygnalizowanych w ramach RAPEX (system wczesnego ostrzegania w zakresie towarów stanowiących zagrożenie dla konsumenta). Dla porównania w ciągu 12 poprzednich miesięcy zbadano zaledwie 84 zasygnalizowane przypadki.

Do grudnia 2007 roku Chiny mają uruchomić krajowy system ostrzegania, wzorowany na systemie RAPEX, którego zadaniem będzie koordynowanie pracy w regionach. Pekin zobowiązał się również do przysyłania co trzy miesiące do KE raportów z działań podjętych wobec zgłoszonych przez państwa UE przypadków.