Parlament Europejski przyjął ogromną większością głosów rezolucję wzywającą kraje członkowskie unii do solidarnego, skoordynowanego wydalenia rosyjskich dyplomatów w związku z konfliktem między Czechami a Rosją. Chodzi o ustalenia czeskich służb w sprawie odpowiedzialności Rosji za wysadzenie 7 lat temu magazynów broni i amunicji.

Rezolucja nie jest wiążąca prawnie do niczego, nie zobowiązuje więc krajów Unii Europejskiej

Na razie nie ma jednomyślności dla zdecydowanych działań wobec Rosji. Przyjęta rezolucja to jednak ważny polityczny sygnał. 

W dokumencie posłowie europarlamentu wyrażają głębokie zaniepokojenie działaniem sił Rosji przy granicy z Ukrainą i na nielegalnie okupowanym Krymie. Stwierdzili, że w razie inwazji na Ukrainę UE musi zareagować surowymi sankcjami, w tym natychmiastoweym wstrzymaniem importu ropy i gazu z Rosji.

Europosłowie podkreślili również, że władze Rosji, w tym Władimir Putin, ponoszą pełną odpowiedzialnosć za stan rosyjskiego opozycjonisty Aleksiej Nawalnego. Ponowili apel o jego natychmiastowe uwolnienie.

Opracowanie: