​Iran jest w stanie w ciągu dwóch dni wznowić produkcję uranu wzbogaconego do poziomu 20 proc. - oświadczył cytowany przez agencję Fars rzecznik irańskiej organizacji ds. energetyki jądrowej (AEOI) Behrus Kamalwandi.

Jeśli Iran się na to zdecyduje, może mieć wzbogacone do 20 proc. paliwo w ciągu dwóch dni - powiedział Kamalwandi.

Obecnie Iran wzbogaca uran do poziomu 4,5 proc., co i tak jest powyżej progu 3,67 proc., do którego Teheran jest zobowiązany zgodnie z porozumieniem nuklearnym zawartym ze światowymi mocarstwami z 2015 roku.

Iran już wcześniej groził, że rozważa wzbogacanie uranu do poziomu 20 proc. lub wyższego.

Według opublikowanego w piątek raportu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Iran obecnie posiada 241,6 kg wzbogaconego uranu, choć jego limit, wynikający z umowy, wynosi 202,8 kg.

Przed zawarciem porozumienia Iran wzbogacał uran do 20-procentowego poziomu. Jak podaje Reuters, osiągnięcie takiego poziomu to pierwszy krok do osiągnięcia uranu wzbogaconego do 90 proc., a taki będzie mógł zostać wykorzystany do produkcji bomby atomowej.

Władze Iranu wielokrotnie zapewniały, że jego program nuklearny jest przeznaczony wyłącznie do wytwarzania energii elektrycznej i innych pokojowych celów.

Umowę nuklearną z 2015 roku zawarły z Iranem USA, Rosja, Chiny, Wielka Brytania, Francja i Niemcy. Miała ona powstrzymać Iran przed zbudowaniem broni atomowej, w zamian oferując Teheranowi stopniowe znoszenie sankcji.

Jednak w maju 2018 r. prezydent USA Donald Trump wycofał swój kraj z porozumienia i przywrócił antyirańskie sankcje, aby m.in. uniemożliwić eksport ropy naftowej i zmusić go do negocjacji w sprawie szerszego porozumienia, obejmującego także irański program rakietowy oraz działania Teheranu w regionie. Pozostałe mocarstwa, które sygnowały tę umowę, chcą ją utrzymać w mocy.

W reakcji na wyjście z układu USA, Iran wznowił prace nad wzbogacaniem uranu do poziomu 4,5 proc., grozi wzbogacaniem do wyższych poziomów oraz ponownym uruchomieniem wirówek, których dezaktywacja była jednym z najważniejszych postanowień umowy nuklearnej.