W rodzinnym grobie na Cmentarzu Vinohradzkim we wschodniej części Pragi spoczęła urna z prochami Vaclava Havla. Pochówek nastąpił w 15. rocznicę ślubu zmarłego prezydenta z Dagmar Veszkrnovą. To właśnie wdowa złożyła prochy do grobu.

W prywatnej ceremonii uczestniczyli - oprócz wdowy - brat Havla, Ivan, wraz z żoną i najbliżsi współpracownicy zmarłego. Obecne były także siostry boromeuszki, które opiekowały się Havlem aż do jego śmierci.

Rodzinna krypta Havlów znajduje się w arkadach kaplicy cmentarnej. Oprócz pierwszej żony prezydenta - Olgi - spoczywają tam rodzice Vaclava Havla i jego dziadkowie. Na granitowej tablicy nagrobnej wypisano złotą czcionką nazwisko zmarłego prezydenta, daty jego urodzin i śmierci.

Havel zmarł 18 grudnia w wieku 75 lat w swym wiejskim domu w Hradeczku, na pogórzu karkonoskim. Państwowe uroczystości pogrzebowe ostatniego prezydenta Czechosłowacji i pierwszego prezydenta Czech odbyły się 23 grudnia, po trzech dniach żałoby narodowej.