Przed powrotem stalinizmu w Rosji ostrzega ostatni przywódca Związku Radzieckiego Michaił Gorbaczow. Jego zdaniem Rosja zaczyna zapominać o swej tragicznej przeszłości i dryfuje dokładnie w tym kierunku.

Zdanie Gorbaczowa potwierdzają niedawne badania Centrum Jurija Lewady. Z lipcowego sondażu wynika, że ponad połowa młodych Rosjan pozytywnie odbiera Józefa Stalina i czasy jego dyktatury.

Michaił Gorbaczow to ostatni przywódca Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i jedyny prezydent ZSRR. Został sekretarzem generalnym Komitetu Centralnego KPZR w 1985 r. Zainicjował politykę pierestrojki (przebudowy), głasnosti (jawności) i uskorjenia (przyspieszenia). Podstawą reform było m.in. złagodzenie cenzury oraz ograniczona liberalizacja gospodarcza i polityczna. Próba odbudowy silnego państwa sowieckiego jednak nie powiodła się – gospodarka radziecka była bowiem zbyt zniszczona, a społeczeństwo coraz bardziej niezadowolone.

Gorbaczow osiągnął dużą popularność na Zachodzie. Dzięki jego polityce możliwe były demokratyczne zmiany w krajach Europy Środkowej, zjednoczenie Niemiec. Gorbaczow wycofał także wojska z Afganistanu i poparł Stany Zjednoczone w operacji Pustynna Burza.