Chemiczny Czarnobyl powstał we Francji - alarmują ekolodzy. Skażenie drugiej co do wielkości rzeki tego kraju - Rodanu - rakotwórczymi substancjami przekracza dziesięciokrotnie dopuszczalne normy. Władze zakazały tam łowienia, sprzedawania i spożywania ryb.

Badania rządowych ekspertów wykazały, że ryby z Rodanu skażone są polichlorowanymi bifenylami, w skrócie nazywane PCB, które są nie tylko rakotwórcze, ale mogą też powodować bezpłodność, nieprawidłowy rozwój organizmów dzieci i choroby neurologiczne.

Analizom poddane też zostaną warzywa i owoce z pól uprawnych i sadów, które nawadniane są wodą z tej rzeki. Stosowanie PCB w przemyśle, między innymi w urządzeniach elektrycznych, klejach i tapetach ściennych zostało zakazane we Francji już prawie 30 lat temu. Okazało się jednak, że to chemiczna bomba z opóźnionym zapłonem, która niszczy cały ekosystem.

Skażone tymi rakotwórczymi związkami są również - choć w mniejszym stopniu - Sekwana i inne francuskie rzeki.