Rosyjska Duma ostro potępia Parlament Estonii za ustawę umożliwiającą demontaż pomników żołnierzy sowieckich, poległych w tym kraju. Duma twierdzi, że ustawa ta "godzi w pamięć o ofiarach walki z faszyzmem".

Duma wydała specjalne oświadczenie, w którym podkreśliła, że ustawa ta "świadczy o tym, iż władze Estonii - wbrew woli państw, tworzących niegdyś koalicję antyhitlerowską - kontynuują politykę gloryfikacji nazizmu i usprawiedliwiania jego ideologii".

Parlament Estonii uchwalił "ustawę o ochronie żołnierskich grobów", na mocy której będzie można zdemontować pomniki żołnierzy radzieckich, w tym najbardziej znany, stojący w centrum Tallina monument radzieckiego żołnierza- wyzwoliciela. Ustawa umożliwia też przeniesienie mogił poległych żołnierzy Armii Czerwonej w inne miejsca w przypadku budowy w ich pobliżu obiektów użyteczności publicznej, bądź ze "względów bezpieczeństwa".

Izba niższa rosyjskiego parlamentu zapowiedziała, że jeśli estońskie władze zdecydują się na ten krok, wystąpi ona do prezydenta i premiera Rosji o wprowadzenie przeciwko Estonii sankcji politycznych oraz gospodarczych.