Od początku sierpnia jadąc samochodem do Bułgarii lub Rumunii nie będziemy musieli mieć tak zwanej zielonej karty, czyli ubezpieczenia OC kierowców w ruchu zagranicznym.

Po decyzji Komisji Europejskiej do podróży do tych dwóch nowych państw Unii wystarczy obowiązkowe ubezpieczenie OC wykupione w Polsce. Zielona karta ciągle obowiązuje przy wyjazdach między innymi Rosji, Albanii, Serbii, Turcji, Bośni i Hercegowiny oraz na Ukrainę i Białoruś.

Zielona karta chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim poza granicami Polski.