„Zielona karta” już wkrótce będzie niepotrzebna. Ten dowód wykupienia polisy OC nie będzie wymagany przy podróżach do krajów Unii Europejskiej oraz Węgier, Czech, Słowacji, Słowenii, Chorwacji, Szwajcarii, Cypru i Islandii. Prace nad pakietem ustaw ubezpieczeniowych, które umożliwią nam m.in. swobodniejsze podróżowanie, dobiegają końca w Sejmie.

Jedną z najkorzystniejszych nowości dla kierowców jest wzajemne uznawanie polis OC przez narodowych ubezpieczycieli z całej niemal Europy. Wystarczającym dowodem wykupienia polisy będzie tablica rejestracyjna samochodu.

To jest bardzo dobra rzecz, bo zunifikuje postępowanie w tych sprawach we wszystkich państwach europejskich. To w perspektywie spowoduje również likwidację osobnego ubezpieczenia „zielonej karty” - uważa rzecznik ubezpieczonych Stanisław Rogowski. Dodaje też, że w nowych ustawach zmian na korzyść klientów jest więcej: skróci się oczekiwanie na wypłatę odszkodowania, niższe niż teraz kary będą płacić gapowicze zapominający o wykupie obowiązkowych ubezpieczeń.

Nad projektami tych ustaw Sejm powinien zagłosować na jednym z najbliższych posiedzeń i jeśli nic się nie opóźni, to nowe zasady zaczną obowiązywać na początku przyszłego roku.

Foto: Archiwum RMF

23:20