Patriarcha moskiewski i całej Rusi Cyryl odprawił w nocy uroczystą liturgię z okazji Bożego Narodzenia. W uroczystości w moskiewskim Soborze Chrystusa Zbawiciela, najważniejszej świątyni prawosławnej w Rosji, uczestniczyło około 6 tysięcy osób. Wśród obecnych był premier Rosji Dmitrij Miedwiediew i jego żona Swietłana.

Zwierzchnik rosyjskiej Cerkwi prawosławnej złożył zgromadzonym życzenia z okazji narodzin Chrystusa. Życzę wszystkim wam, narodom historycznej Rusi, mocarstwu rosyjskiemu, każdej rodzinie i każdemu człowiekowi miłości Bożej - bez względu na to, czy człowiek rozumie, czym jest miłość Boża, czy też nie rozumie lub czy przyjmuje tę miłość bądź nie przyjmuje - powiedział Cyryl.

Prezydent Rosji Władimir Putin wziął udział w bożonarodzeniowej liturgii w cerkwi w żeńskim klasztorze w miejscowości Liesnoje koło Soczi nad Morzem Czarnym. Złożył też życzenia obywatelom Rosji. To święto od stuleci przynosi światło wiary, nadziei i miłości. Łączy nas wokół tradycyjnych wartości duchowo-moralnych, które odgrywają szczególną rolę w historii Rosji, stanowią fundament naszego społeczeństwa - oświadczył Putin.

Duchową stronę świąt podkreślają Rosjanie w rozmowie z korespondentem RMF FM w Rosji Przemysławem Marcem: Dla nas to wielkie święto, święto miłości. I chcemy z cerkwi część tej miłości zanieść do domu, naszym bliskim. Rosyjska dusza potrzebuje bardziej duchowej strawy, a nie świątecznego stołu. A my prosimy tu o zdrowie dla dzieci, o pomyślność w życiu.

W samej Moskwie w nabożeństwach w cerkwiach wzięło udział ponad 200 tysięcy Rosjan. Z badań socjologicznych wynika, że Boże Narodzenie świętuje 65 proc. Rosjan.