Islandia, będąca jednym z najmniejszych krajów europejskich, może poszczycić się najwyższym wskaźnikiem demograficznego wzrostu – wynika z opublikowanych w piątek danych. Wskaźnik ten wyniósł w 2006 r. 2,6 proc.

Populacja wyspy powiększyła się w tym roku o 7857 mieszkańców i osiągnęła 307.261 osób - podała dyrektor islandzkiego urzędu statystycznego Olof Garoarsdottir. Islandia ma najwyższą w Europie stopę demograficznego wzrostu - powiedziała Garoarsdottir i podkreśliła, że przeciętna roczna w innych krajach europejskich wynosi tylko 0,2 proc.

Wysoki wzrost demograficzny spowodowany jest także imigracją. Najważniejsza grupa imigrantów przyjeżdża z Polski, jest też rosnąca liczba imigrantów z krajów byłej Jugosławii i krajów bałtyckich - dodała.