Dwie członkinie rosyjskiej grupy punkrockowej Pussy Riot poinformowały, że mogą spróbować ubiegać się o miejsca w Moskiewskiej Dumie Miejskiej w tegorocznych wyborach do tego zgromadzenia ustawodawczego. Nadieżda Tołokonnikowa i Maria Alochina, uważają, że "warto spróbować" wejść do polityki.

Wybory odbędą się najpewniej we wrześniu, chociaż konkretnej daty jeszcze nie ustalono.

Tołokonnikowa i Alochina zostały zwolnione na mocy amnestii w grudniu ubiegłego roku z odbywania kary dwóch lat pozbawienia wolności, na jaką je skazano za wykonanie w lutym 2012 roku antyprezydenckiego utworu w soborze Chrystusa Zbawiciela w Moskwie. Amnestię uchwaliła Duma Państwowa, niższa izba parlamentu Rosji, w związku z 20. rocznicą przyjęcia konstytucji.

Tołokonnikowa i Alochina poinformowały również, że Jekatierina Samucewicz - trzecia członkini grupy Pussy Riot, którą również skazano, lecz której wykonie kary zawieszono - nie będzie uczestniczyć w działaniach organizacji Strefa Prawa, w której obie chcą walczyć o prawa więźniów. 

(mpw)