Założyciel zgromadzenia księży marianów, błogosławiony Stanisław Papczyński (1631-1701) będzie kolejnym polskim świętym. Watykan poinformował, że papież Franciszek uznał potrzebny do kanonizacji ojca Papczyńskiego cud uzdrowienia przypisywany jego wstawiennictwu.

Założyciel zgromadzenia księży marianów, błogosławiony Stanisław Papczyński (1631-1701) będzie kolejnym polskim świętym. Watykan poinformował, że papież Franciszek uznał potrzebny do kanonizacji ojca Papczyńskiego cud uzdrowienia przypisywany jego wstawiennictwu.
Mężczyzna z obrazem przedstawiającym o. Stanisława Papczyńskiego podczas uroczystości beatyfikacyjnych założyciela Zgromadzenia Księży Marianów. Licheń, 16 września 2007 /Tomasz Wojtasik /PAP

Założyciel pierwszego polskiego zakonu pochodził z okolic Starego Sącza. Jego biografowie podają, że w 1654 roku wstąpił do pijarów i przyjął imię zakonne Stanisław od Jezusa Maryi. Wystąpił jednak z tego zakonu w związku z falą krytyki i zarzutów, ponieważ bronił surowej dyscypliny.

Kilka lat później założył zakon marianów. Napotkał jednak na trudności w uzyskaniu zgody Rzymu na jego powołanie. Czekał na nią ponad 20 lat i podróżował do Watykanu w tej sprawie. Dopiero w 1699 roku papież Innocenty XII zatwierdził założenie zakonu marianów. Dwa lata później Papczyński zmarł w Górze Kalwarii koło Warszawy.

Jego proces beatyfikacyjny został otwarty w 1767 roku, ale na prawie trzy stulecia został później odłożony, przede wszystkim z powodów historycznych - zaborów i wojen. Watykan ponownie przystąpił do badania dokumentów na temat założyciela marianów w 1977 roku.

Ojciec Papczyński, patron dzieci poczętych i obrońców życia, został beatyfikowany w Licheniu w 2007 roku. Uroczystości tej przewodniczył w imieniu papieża Benedykta XVI watykański sekretarz stanu kardynał Tarcisio Bertone.

Data kanonizacji Stanisława Papczyńskiego nie jest jeszcze znana.

(edbie)