Związkowcy z Huty Pokój w Rudzie Śląskiej zakończyli w sobotę prowadzony od wtorku protest w siedzibie katowickiego Węglokoksu, do którego należy zakład. Ośmiu prowadziło głodówkę. Domagali się gwarancji utrzymania produkcji i miejsc pracy w hucie.

Wypracowane w ciągu ostatnich dni dokumenty gwarantują dalszą działalność produkcyjną spółkom grupy kapitałowej Huta Pokój, dają również możliwość utrzymania miejsc pracy w rudzkiej spółce - powiedział prezes Węglokoksu Tomasz Heryszek.

Protest zakończył się podpisaniem porozumienia między stroną społeczną Huty Pokój oraz zarządami huty i Węglokoksu.

Porozumienie jest częścią programu naprawczego, który dotyczy restrukturyzacji finansowej, kapitałowej i organizacyjnej spółek skupionych wokół Huty Pokój, będącej z kolei częścią segmentu przetwórstwa hutniczego w grupie kapitałowej Węglokoks - twierdzi Tomasz Heryszek. Protestujący związkowcy domagali się realizacji zawartych we wrześniu postanowień oraz rządowych gwarancji, że zakład będzie działać dalej, a miejsca pracy zostaną zachowane.

Protest w obronie huty

W piątek po południu przed bramą Huty Pokój protestowali m.in. jej pracownicy. W sumie było to około 200 osób. Po południu rozpoczęły się rozmowy z zarządem.

Huta Pokój i związane z nią spółki są winne Węglokoksowi blisko 180 mln złotych. Około 50 mln złotych to dług w bakach. 19 września zawarte zostało porozumienie między hutą, Węglokoksem i stroną społeczną, zakładające m.in. przekształcenia wewnętrzne i częściowe oddłużenie przedsiębiorstwa wobec Węglokoksu.

Realizacja porozumienia ma zapewnić zadłużonej hucie ciągłość produkcji i uratować miejsca pracy. W środę Węglokoks poinformował, że złożył zarządowi huty ofertę odkupu jej aktywów produkcyjnych w ramach umorzenia części wierzytelności. "Oferta Węglokoksu zgodna jest z wyceną oraz scenariuszem restrukturyzacji, opracowanym przez wynajętą przez Hutę Pokój i Węglokoks renomowaną kancelarię" - informował w środę Węglokoks.

Węglokoks oraz należąca do niego Huta Łabędy mają łącznie 51 proc. udziałów w Hucie Pokój (udział samego Węglokoksu to ok. 15 proc.), 9 proc. należy do osób fizycznych, a pozostałe 40 proc. to akcje niezidentyfikowane - najprawdopodobniej będące w posiadaniu osób lub podmiotów zagranicznych.