Związkowcy z Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) podpisali w środę porozumienie społeczne, określające warunki połączenia firmy z Polską Grupą Górniczą (PGG) - poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Porozumienie gwarantuje całej załodze holdingu pracę w Polskiej Grupie Górniczej.

Związkowcy z Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) podpisali w środę porozumienie społeczne, określające warunki połączenia firmy z Polską Grupą Górniczą (PGG) - poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Porozumienie gwarantuje całej załodze holdingu pracę w Polskiej Grupie Górniczej.
W ciągu najbliższego roku ma być wynegocjowany nowy układ zbiorowy dla całej PGG (zdj. ilustracyjne) /Marcin Buczek /RMF FM

Obowiązujący w KHW układ zbiorowy pracy zostanie rozwiązany, a pracownicy będą wynagradzani według zasad obowiązujących w Grupie. Dla dużej części górników ma to oznaczać wyższe miesięczne uposażenia. W ciągu najbliższego roku ma być wynegocjowany nowy układ zbiorowy dla całej PGG.

Zasadnicza treść porozumienia została ustalona w poniedziałek, kiedy zaakceptowały ją trzy z 14 związków działających w KHW. Podczas wczorajszych obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego do dokumentu wprowadzono dalsze poprawki, wzmacniające gwarancje pracownicze - w takiej formie treść porozumienia zaakceptowały pozostałe związki. Dziś rano wszystkie działające w KHW organizacje zaakceptowały jednolity tekst - wkrótce ma zostać opublikowany.

Porozumienie umożliwi - dzięki pomocy PGG - wypłacenie załodze KHW całości nagrody rocznej (tzw. czternastej pensji) za ubiegły rok (dotąd górnicy dostali zaliczkowo część świadczenia - tysiąc zł), a także daje gwarancję, że zadłużonemu na 2,5 mld zł holdingowi nie zabraknie środków na bieżące wypłaty.

Połączona firma zatrudni łącznie 44 tys. osób, średnie zarobki wyniosą 6225 zł

Średnia pensja górników z Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) po jego połączeniu z Polską Grupą Górniczą (PGG) ma osiągnąć poziom przeciętnej płacy w PGG i wynosić 6225 zł.

Zgodnie z porozumieniem, Holdingowy Układ Zbiorowy zostanie rozwiązany, natomiast pracowników holdingu obejmą zasady wynagradzania obowiązujące w Polskiej Grupie Górniczej. Dzięki temu pracownicy KHW będą mieli wyższe zarobki - podała po podpisaniu porozumienia ze związkowcami PGG.

W oświadczeniu załączonym do porozumienia zarząd PGG udzielił gwarancji pracownikom, że warunki zatrudnienia i wynagrodzenia będą obowiązywały przez rok od fuzji, czyli do końca marca 2018 r. Do tego czasu ma zostać wynegocjowany nowy, wspólny układ zbiorowy pracy.

Zdecydowano też o szukaniu rozwiązań dla ruchu Śląsk (rudzka część kopalni Wujek) i katowickiej kopalni Wieczorek. W ciągu dwóch tygodni powołane zostaną zespoły - na podstawie wyników ich prac zostanie podjęta decyzja o dalszej ewentualnej eksploatacji ich złóż. Przeanalizowana będzie m.in. możliwość połączenia ruchu Śląsk z działającą w Rudzie Śląskiej kopalnią Ruda, należącą do PGG.

Podpisanie porozumienia otwiera drogę do połączenia Katowickiego Holdingu Węglowego i Polskiej Grupy Górniczej. Po fuzji powstanie silna firma zatrudniająca niespełna 44 tys. pracowników. 

Związkowcy: Bardzo trudny kompromis, żadna ze stron nie jest zadowolona

To jest bardzo trudny kompromis, żadna ze stron nie jest w pełni zadowolona. Najbardziej jesteśmy niezadowoleni z tego, że musieliśmy poświęcić układ zbiorowy pracy, który sam w sobie był dla nas wartością. Teraz radykalnie, całkowicie zmieniają się wszystkie zasady wynagradzania - powiedział jeden z liderów Solidarności w KHW Piotr Bienek.

Jego zdaniem, choć miesięczne płace górników holdingu mają wzrosnąć do średniego poziomu obowiązującego w PGG (ponad 6,2 tys. zł), w ujęciu rocznym średnie wynagrodzenia górników będą mniejsze - wynika to m.in. z braku nagrody rocznej (tzw. czternastej pensji), która w PGG jest zawieszona. Wraz z "czternastką" średnie miesięczne wynagrodzenie w holdingu, według Bienka, wyniosło w ubiegłym roku prawie 6,5 tys. zł.

W ocenie Bienka, porozumienie w wersji wynegocjowanej we wtorek jest lepsze od dokumentu podpisanego przez część związków już w poniedziałek, ponieważ daje możliwość dalszych rozmów o przyszłości kopalń Śląsk i Wieczorek, którą mają analizować specjalne zespoły. Za pozytywną związkowiec uznał też deklarację zarządu PGG, że obowiązujące w Grupie porozumienie płacowe co najmniej przez rok nie będzie zmieniane, zarówno dla pracowników PGG, jak i KHW.

Bogdan Nowak ze Związku Zawodowego Górników w Polsce ocenił, że związkowcy nie mieli wyboru i musieli podpisać porozumienie. Nie mieliśmy innego wyboru jako reprezentanci załogi KHW - jako holding nie mamy płynności finansowej, czekamy na drugą ratę nagrody rocznej, zagrożone były nasze wypłaty w marcu, nie ma pieniędzy na inwestycje w kopalniach - powiedział Nowak, wskazując na najważniejsze przesłanki zawarcia porozumienia.

Lider związku Sierpień 80 w KHW Szczepan Kasiński uważa, że w stosunku do wersji porozumienia, którą jego związek podpisał już w poniedziałek, w nowej wersji nie ma zasadniczych, merytorycznych zmian. Jego zdaniem, brak granicznych dat dotyczących przekazania kopalń Śląsk i Wieczorek do spółki restrukturyzacyjnej może być groźny, ponieważ - po rekomendacjach specjalnego zespołu - nie można wykluczyć wcześniejszego przekazania tych kopalń do SRK niż w końcu tego roku, jak zakładano wcześniej.

Rozmowy z inwestorami

Porozumienie umożliwia rozpoczęcie rozmów z inwestorami Polskiej Grupy Górniczej, powiększonej o Katowicki Holding Węglowy, a także rozmowy z bankami na temat restrukturyzacji zadłużenia - poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

Szef resortu energii Krzysztof Tchórzewski już rano rozpoczął rozmowy z inwestorami powiększonej PGG,. Inwestorzy - ci obecni już w PGG oraz ci, którzy dopiero mają dokapitalizować spółkę, muszą teraz zaakceptować jej nowy biznesplan.

Wiceminister Tobiszowski potwierdził, że łączna kwota dokapitalizowania powiększonej PGG, w dużej części przeznaczona na inwestycje w kopalniach KHW, wyniesie 1 mld zł. Do inwestorów już obecnych w PGG - Węglokoksu i spółek należących do grup PGNIG, PGE oraz Energi - mają dołączyć Enea i TF Silesia. Tobiszowski nie wykluczył, że także obecni udziałowcy PGG mogą wziąć udział w dalszym podwyższaniu kapitału Grupy po jej połączeniu z holdingiem.

Pytany, czy kolejnym inwestorem PGG mógłby zostać PKN Orlen - o czym donosiła wcześniej prasa - Tobiszowski powiedział: "jeśli chodzi o Orlen, to nie chcemy, aby podmioty z branży paliwowej wprost angażowały się w sferę surowcową".

Jeśli chodzi o wprost zaangażowanie Orlenu, przynajmniej na dzisiaj, nie mam tej wiedzy, aby wprost Orlen miał się angażować - dodał wiceminister, podkreślając, że wszelkie szczegóły związane z dokapitalizowaniem PGG będą ustalane w toku rozmów z inwestorami.

Natomiast na czwartek zaplanowano spotkanie z instytucjami finansowymi, które objęły warte ponad 1,2 mld zł obligacje KHW - to Bank Zachodni WBK SA, Bank BGŻ BNP Paribas SA, DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, PKO BP SA oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Również te instytucje otrzymają biznesplan powiększonej PGG.

Jutro przekazany zostanie bankom biznesplan; chcemy rozmawiać również o pewnym procencie konwersji długu na udziały - potwierdził Tobiszowski.

W przyszłym tygodniu biznesplan PGG ma być zaprezentowany Komisji Europejskiej. W przyszłym tygodniu będziemy starali się pierwsze informacje związane z biznesplanem przekazać do Brukseli, do Komisji Europejskiej - poinformował wiceminister.

(mpw)