Ubolewanie z powodu zniszczenia zabytkowego meczetu w Kruszynianach wyrazili wojewoda podlaski Maciej Żywno i starosta sokólski Franciszek Budrowski. W nocy nieznani sprawcy namalowali sprayem gryzmoły i rysunki na ścianie świątyni oraz na płytach nagrobnych w starej i nowej części tamtejszego mizaru - muzułmańskiego cmentarza. Sprawą zajmuje się policja.

Wojewoda Maciej Żywno powiedział, że zdecydowanie trzeba potępić takie przejawy wandalizmu, które są "głupim aktem". Zapowiedział, że malunki zostaną jak najszybciej usunięte. Podkreślał, że obecność polskich Tatarów na tych ziemiach od setek lat jest silnie wpisana w polską historię i lokalną społeczność.

Na miejscu był również podlaski konserwator zabytków Andrzej Nowakowski, który powiedział, że specjaliści szczegółowo określą, w jaki sposób usunąć zniszczenia, by nie pozostawić śladów.

Zabytkowy meczet jest drewniany, elewacja ma kolor zielony, drzwi i okna są białe.

Nowakowski dodał, że zabytkowe nagrobki były zabezpieczane przed zniszczeniem, dzięki zastosowaniu specjalnej substancji, aby łatwiej można je czyścić.

Przewodniczący gminy muzułmańskiej w Kruszynianach Bronisław Talkowski powiedział, że stała się "bardzo zła rzecz, niezrozumiała". Ma nadzieję, że sprawcy zostaną ujęci.

Dodał, że lokalna społeczność żyje w zgodzie i nigdy takie ataki nie miały tu miejsca, choć zaznaczył, że kiedyś podpalono trawę przy meczecie, ale szybko to zauważono.

Wczoraj wyznawcy islamu rozpoczęli miesięczny post - Ramadan. Zniszczenia zauważono rano.

Ze wstępnych oględzin tych zabytkowych miejsc wynika, że na meczecie pomarańczową farbą na drzwiach wejściowych namalowano znak "X", jakby przekreślający drzwi. Na ścianach zewnętrznych namalowano też m.in. symbol Polski Walczącej, świnię, są też namalowane fale na ścianach, które w niektórych miejscach zahaczają także o dolną część okien świątyni. Na znajdującym się obok meczetu pamiątkowym kamieniu z napisem "Pomnik historii" - bo taki tytuł mają kruszyniański meczet i mizar - namalowano coś, co przypomina trupią czaszkę i skrzyżowane kości piszczelowe.

Z informacji policji wynika również, że na mizarze pobazgranych jest około 30 płyt nagrobnych na 28 miejscach pochówku, przede wszystkim w głównej alei cmentarza.

Kruszyniany to jedno z centrów polskich wyznawców islamu. Zabytkowy meczet i mizar pochodzą z XVII wieku.

(j.)