W wieku 65-lat zmarł profesor Michał Kulesza - prawnik, współtwórca reformy samorządowej z 1990 roku i doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego. "To bolesna informacja" - powiedziała szefowa prezydenckiego biura prasowego Joanna Trzaska-Wieczorek.

Michał Kulesza urodził się w 1948 roku w Łodzi. Ukończył warszawskie liceum im. Tadeusza Rejtana. Był harcerzem, a potem komendantem 1. Warszawskiej Drużyny Harcerzy "Czarnej Jedynki". W latach 1965-69 studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. 


Od lat 80. był aktywnie zaangażowany w prace na rzecz odtworzenia samorządu terytorialnego i przebudowy ustroju administracyjnego Polski. Brał też udział w obradach Okrągłego Stołu jako członek grupy do spraw samorządu terytorialnego.

Po przemianach roku 1989 Kulesza współtworzył reformę samorządową Polski. Przygotowywał m.in. ustawę o samorządzie gminnym z 1990 r. oraz wiele późniejszych projektów, programów i ustaw z zakresu administracji publicznej. Był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (1991-1992), podsekretarzem stanu w rządzie Hanny Suchockiej (1992-1994) i sekretarz stanu w rządzie Jerzego Buzka (1997-1999). Odpowiadał za przygotowanie drugiego etapu reformy administracyjnej. Od października 2010 roku był doradcą społecznym prezydenta Bronisława Komorowskiego do spraw samorządu.