Po decyzji o ponownym otwarciu żłobków i przedszkoli, dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał krócej niż zakładano - już nie do 25 kwietnia, a do 18 kwietnia. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy dana placówka musi zostać zamknięta lub ogranicza się jej funkcjonowanie w związku z zakażeniami Covid-19.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował dziś o ponownym otwarciu żłobków i przedszkoli. Placówki mają wznowić działalność od 19 kwietnia.

W związku z tym, decyzją Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej: dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał krócej, dokładnie do 18 kwietnia, nawet jeśli rodzice złożyli już wniosek o jego wypłatę do 25 kwietnia.

To znacząca zmiana, biorąc pod uwagę fakt, że ostatnie rozporządzenie Rady Ministrów przewiduje, iż z dodatkowego zasiłku opiekuńczego rodzice mogą korzystać właśnie do 25 kwietnia.

Resort rodziny poinformował przy tym, że w przypadku wniosków o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego złożonych przez rodziców za okres do 25 kwietnia wypłata świadczeń przysługiwać będzie jedynie do 18 kwietnia 2021 r. bez konieczności składania nowych wniosków lub korygowania wniosków już złożonych.

Jednocześnie zaznacza, że zasiłek nadal będzie przysługiwał w przypadkach, gdy nastąpi nieprzewidziane zamknięcie danej placówki lub ograniczone jej funkcjonowanie w związku z Covid-19. W takiej sytuacji w celu wypłaty zasiłku za okres po 18 kwietnia 2021 r. (tj. od 19 kwietnia) rodzice będą zobowiązani do złożenia nowego wniosku o wypłatę zasiłku - za okres w jakim placówka jest zamknięta.

Podkreślenia jednak wymaga, że obecnie - zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego - zasiłek ten przysługuje do dnia 25 kwietnia 2021 r. Przepisy umożliwiają jednak jego wydłużenie na kolejne okresy - dodaje MRiPS.