Jakość powietrza na Mazowszu jest zła, istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla smogu w województwie - ostrzega Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. "To co się dzieje, to powtórzenie tego, co się stało w święto Trzech Króli w 2016 roku. Wtedy 8 i 9 stycznia odnotowaliśmy przekroczenia poziomu informowania (średniodobowe stężenie 200 mikrogramów na metr sześc.) dla pyłu PM10. Takie przekroczenie wystąpiło też wczoraj w Otwocku" - powiedziała Krystyna Barańska z WIOŚ w Warszawie.

Zgodnie z prawem przekroczenie poziomu informowania dla jednej stacji (w tym przypadku w Otwocku) sprawia, że Wojewódzki Inspektorat musi wysłać informację do zespołu zarządzania kryzysowego przy wojewodzie o możliwości przekroczenia na całym obszarze województwa stanu alarmowego (średniodobowe stężenie 300 mikrogramów na metr sześc. dla PM10).

Nowe badania dot. smogu. "Połowa zanieczyszczeń przenika do naszych domów"

Badania Polskiego Alarmu Smogowego i naukowców Akademii Górniczo Hutniczej dowodzą, że podczas epizodów smogowych poziom zanieczyszczenia powietrza w mieszkaniu jest o 50 proc. mniejszy niż na zewnątrz. „Nasze badania pokazują, że aż połowa zanieczyszczeń, które są na zewnątrz przenika do naszych... czytaj więcej

Jeszce nigdy w historii pomiarów prowadzonych przez WIOŚ w Warszawie, czyli od 2002 roku, nie odnotowano przekroczenia w woj. mazowieckim poziomu alarmowego. W naszej opinii ryzyko jego przekroczenia nie jest wielkie, ponieważ na środę prognozujemy zwiększenie siły wiatru, który poprawi sytuację. Zgodnie z prawem musimy jednak informację o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego we wtorek do wojewody przekazać - podkreśliła Krystyna Barańska. Za obecny smog na Mazowszu odpowiada niska temperatura oraz brak wiatru.

Zła jakość powietrza na Mazowszu

We wtorek najwyższe stężania pyłów PM10 i PM2,5 odnotowywano w okolicach Warszawy - w Otwocku i Legionowie, a mniejsze w stolicy. Przed 9 godz., jednogodzinne stężenie pyłu PM2,5 w Otwocku wynosiło 132 mikrogramów na metr sześc. W Legionowie było to nawet 151 mikrogramów na metr sześc. W przypadku wystąpienia poziomu alarmowego władze lokalne i regionalne powinny podjąć specjalne doraźne działania na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze.

Pył zawieszony w powietrzu jest szkodliwy dla zdrowia. W jego skład wchodzą m.in. siarka, metale ciężkie, silnie toksyczne chemiczne związki organiczne, jak dioksyny i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, np. benzo(a)piren.

(ug)