Do piątku w całym kraju będą wyły syreny informujące o zagrożeniu nalotem z powietrza. To część ćwiczeń Renegade SAREX 20.

To będzie ogólnopolski sprawdzian współpracy służb wojskowych i cywilnych na wypadek porwania samolotu, który mógłby zagrażać bezpieczeństwu ludności.

Nadawane przez trzy minuty, modulowane dźwięki syreny będą ogłaszać początek alarmu. Po zakończeniu ćwiczenia - alarm zostanie odwołany. Tym razem będzie to trzyminutowy ciągły dźwięk syreny.

W operacji biorą udział piloci, którzy ćwiczą przechwytywanie porwanego samolotu. Zatem w powietrzu mogą pojawić się samoloty myśliwskie, transportowe i śmigłowce.

Gdzie zawyją syreny?

Przedsięwzięcie będzie rozgrywane w przestrzeni powietrznej RP, Zatoce Pomorskiej, Zatoce Gdańskiej, na obszarach województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego.

Syreny zostaną uruchomione przez wojewódzkie, powiatowe oraz miejskie Centra Zarządzania Kryzysowego.