Wicestarosta powiatu pilskiego i dyrektor jednego z wydziałów starostwa usłyszeli zarzuty "przekroczenia uprawnień w celu uzyskania korzyści majątkowej". Wobec podejrzanych zastosowano poręczenie majątkowe. Zostali oni też zawieszeni w czynnościach służbowych.

Do zatrzymań samorządowców doszło we wtorek rano. Wicestarosta został zatrzymany przez poznańskich agentów CBA przed swoim urzędem, gdy przyjechał do pracy, a dyrektor - w mieszkaniu.

Według ustaleń agentów CBA z Poznania, wicestarosta pilski "podejmował działania wykraczające poza jego kompetencje służbowe". Chciał wymóc zatrudnienie lub przeniesienie na wyższe stanowisko osoby, które nie spełniały wymagań zawodowych określonych przepisami - tłumaczył Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej CBA. Dodał, że osoby te miały należeć do grona znajomych zastępcy starosty, albo były mu polecone przez osoby trzecie. Do pomocy w nielegalnym działaniu wicestarosta miał nakłonić właśnie podległego mu dyrektora jednego z wydziałów Starostwa Powiatowego w Pile.

We wtorek wieczorem rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Michał Smętkowski poinformował, że zatrzymanym samorządowcom zostały już przedstawione zarzuty.

Wicestaroście powiatu pilskiego jak również dyrektorowi jednego z wydziałów starostwa, zostały przedstawione zarzuty przekroczenia uprawnień w celu uzyskania korzyści majątkowej dla innej osoby, poprzez zatrudnienie jej w podległym starostwie Domu Pomocy Społecznej, mimo że osoba ta nie posiadała wymaganych prawem kwalifikacji na to stanowisko
- podkreślił prokurator. 

Jak dodał, "w stosunku do obu podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 10 tys. zł, jak również zawieszenia ich w czynnościach służbowych".

Smętkowski wskazał, że podejrzanym za zarzucane im przestępstwa grozi kara od 1 roku do 10 lat więzienia.

Do zatrzymań samorządowców odniósł się dziś także starosta pilski Eligiusz Komarowski. W wydanym oświadczeniu podkreślił, że "w związku z informacjami o zatrzymaniu polityków PSL tj. wicestarosty pilskiego i jednego z dyrektorów wydziału w Starostwie Powiatowym w Pile, sprawującego jednocześnie funkcję radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, jako Starosta Pilski i prezes Stowarzyszenia Porozumienie Samorządowe, stanowczo oświadczam, że członkowie Zarządu Powiatu reprezentujący stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe w Pile nie są z tą sprawą powiązani w żaden sposób".

Jak dodał, "prowadzone w sprawie czynności nie wpływają na pracę tutejszego urzędu". Starosta zaznaczył również, że do czasu wyjaśnienia sprawy przez stosowne organy, nie będzie komentował tej sprawy. 

(nm)