Od nowego roku za nabywanie sprzętu i uzbrojenia dla wojska ma odpowiadać nowy podmiot - Inspektorat Uzbrojenia. Według wiceszefa MON Marcina Idzika, umożliwi to kompleksowe podejście do zakupów wyposażenia dla wojska i będzie korzystne finansowo.

Naszym zamysłem jest, by wszystkie rodzaje Sił Zbrojnych - Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna i Wojska Specjalne - dokonywały zakupów sprzętu i uzbrojenia poprzez jeden wyspecjalizowany Inspektorat. Jesteśmy zdeterminowani, by rozpoczął on działanie z początkiem 2011 roku - poinformował wiceszef MON. Jak wyjaśnił, Inspektorat Uzbrojenia ma być odpowiedzialny za kupowanie sprzętu, a zarządzał nim będzie Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych zajmujący się logistyką w armii. Gdy minie czas jego wykorzystywania, Agencja Mienia Wojskowego zajmie się sprzedażą. Pieniądze uzyskane tą drogą będą przekazywane, tak jak obecnie, na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, a stamtąd mają trafiać do Inspektoratu Uzbrojenia.

Jak zaznaczył wiceminister, nie można wykluczyć, że w przyszłości powstanie jeden podmiot, który będzie odpowiedzialny za kupowanie, eksploatację i sprzedaż wojskowego sprzętu i uzbrojenia.

Inspektorat Uzbrojenia ma powstać m.in. w oparciu o istniejący w MON Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych (DZSZ). Ma być jednostką organizacyjną resortu obrony podległą szefowi MON i bezpośrednio podporządkowaną podsekretarzowi stanu do spraw uzbrojenia i modernizacji.