Uważajmy na to, czym bawią się nasze dzieci. RMF FM zna już szczegóły pokontrolnego raportu Państwowej Inspekcji Handlowej dotyczącego zabawek. Jego wyniki są porażające.

Jak się okazuje, wielu handlowców oferuje zabawki, które zagrażają dzieciom. Nieprawidłowości dotyczą na przykład obecności lub przekroczenia dopuszczalnych norm pierwiastków w zabawkach.

Także zbyt duży poziom hałasu emitowany przez zabawki zwrócił uwagę kontrolerów. Stwierdzono także, że duża liczba przedmiotów, którymi bawią się dzieci, jest wykonywana z nieodpowiednich materiałów i w bardzo niechlujny sposób. Zagraża to zdrowiu a nawet życiu dzieci.