Żadnych podejrzanych substancji nie znaleziono w ciele Roberta Pazika. Mężczyzna został skazany za porwanie i zabójstwo biznesmena Krzysztofa Olewnika. W styczniu powiesił się w celi płockiego Zakładu Karnego.

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Andrzej Rycharski, w badaniach toksykologicznych Pazika nie stwierdzono obecności środków odurzających bądź psychotropowych, nie ujawniono też substancji toksycznych.

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce prowadzi dwa odrębne śledztwa, które mają wyjaśnić okoliczności śmierci Roberta Pazika, a także Sławomira Kościuka, drugiego skazanego za zabójstwo Krzysztofa Olewnika, który powiesił się w kwietniu 2008 roku również w celi płockiego więzienia.

Robert Pazik, skazany na dożywocie za porwanie i zabójstwo biznesmena Krzysztofa Olewnika, powiesił się w styczniu w celi płockiego więzienia. Wcześniej w podobnych okolicznościach życie odebrali sobie dwaj pozostali skazani w związku ze sprawą Olewnika. Wojciech Franiewski targnął się na swoje życie w areszcie w Olsztynie w czerwcu 2007 roku. Sławomir Kościuk powiesił się w celi więzienia w Płocku w kwietniu 2008 roku. Śmierć Pazika była przyczyną dymisji ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego, wiceministra Mariana Cichosza, Prokuratora Krajowego Marka Staszaka i szefa więzienia w Płocku.