Wpisywanie numeru rejestracyjnego do parkometrów jednak zgodne z prawem – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny i uchylił wyrok sądu niższej instancji.

Ta decyzja dotyczy regulaminu płatnego parkowania w Warszawie, ale jest wiążąca dla innych polskich miast.

Sprawa znalazła się w sądzie, ponieważ według skarżących - numer rejestracyjny pojazdu powinien być traktowany jak dane osobowe, a wpisywanie go do parkometru miało naruszać ustawę o ochronie takich danych.

Choć sąd pierwszej instancji się z tym zgodził, to dziś Naczelny Sąd Administracyjny ostatecznie uchylił tę decyzję.

Dla samorządów ten wyrok oznacza, że nie będą oni musieli całkowicie zmieniać systemu opłat za parkowanie, co byłoby bardzo kosztowne, wiązałoby się m.in. z wymianą parkometrów, a także w praktyce z wyeliminowaniem z użytku aplikacji mobilnych do opłaty za postój.

Opracowanie: