Pierwsze wnioski o wypłatę środków z KPO Polska mogła złożyć już w ubiegłym roku - taki harmonogram przed miesiącem podpisał w imieniu Polski minister rozwoju Grzegorz Puda. Chodzi o zapisane w tzw. ustaleniach operacyjnych z Komisją Europejską techniczne uzgodnienia, dotyczące środków z Funduszu Odbudowy. Pierwszy wniosek miał dotyczyć blisko 9 miliardów euro, czyli 41 miliardów złotych.

Co ciekawe, minister Grzegorz Puda podpisał zawierające taki harmonogram tzw. ustalenia operacyjne wiedząc, że Polska nie zdoła z niego skorzystać. Dokument jasno stwierdza, że "złożenie należycie uzasadnionego wniosku o wypłatę wkładu finansowego i pożyczki" jest możliwe dopiero po "po osiągnięciu odpowiednich uzgodnionych kamieni milowych", czego Polska dotąd nie zrobiła.

5 grudnia, kiedy Puda podpisywał ustalenia operacyjne z KE, nie istniał jeszcze uzgodniony z nią projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. Ten otwierający drogę do realizacji kluczowego kamienia milowego, a więc także wnioskowania o wypłaty projekt trafił do Sejmu dopiero 13 grudnia i od blisko miesiąca Sejm nie zaczął nad nim nawet pracy, nie mówiąc o uchwaleniu czy wejściu przepisów w życie.

Prezentowany poniżej fragment porozumienia operacyjnego pokazuje w rozbiciu na kwartały orientacyjne terminy, w których reprezentowana przez Grzegorza Pudę Polska miała składać wnioski o wypłaty bezzwrotnych grantów i pożyczek. Wnioski składane w IV kwartale 2022 roku miały dać Polsce łącznie 5 miliardów 877 milionów euro w dwóch transzach środków bezzwrotnych i także dwie, warte 2 miliardy 900 milionów euro transze pożyczek. Łącznie daje to sumę 8 miliardów 770 milionów euro, a więc ponad 41 miliardów złotych.

Tłumaczenie; Zgodnie z art. 24 rozporządzenia w sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, po osiągnięciu odpowiednich uzgodnionych kamieni milowych wskazanych w rrp, Polska powinna złożyć należycie uzasadniony wniosek o wypłatę wkładu finansowego i pożyczki. Odpowiednie etapy i cele pośrednie każdej transzy są zawarte w decyzji wykonawczej Rady. Orientacyjny harmonogram takich wniosków o płatność jest następujący:

Łącznie ustalony z KE w grudniu harmonogram (strona z podpisami i datami poniżej) przewiduje dla Polski wypłaty w 9 transzach środków bezzwrotnych i 9 - pożyczkowych. Na ubiegły rok przewidziano złożenie wniosków na dwie pierwsze transze w każdej kategorii. Gdyby zostały złożone w terminie, pieniądze mogłyby wpłynąć do Polski już w marcu. Ponieważ jednak uzgodnione z KE kamienie milowe nie zostały zrealizowane, a otwierająca do tego drogę ustawa o SN wciąż nie została uchwalona - pierwsze wypłaty będą możliwe dopiero za ok. pół roku.