​Lekcję internetową poświęconą zagładzie Żydów w niemieckim obozie Auschwitz udostępniło na swojej witrynie internetowej Muzeum Auschwitz - podała w środę placówka. Jej autorem jest kierownik Centrum Badań Muzeum dr Piotr Setkiewicz.

Żydzi ginęli w bardzo wielu różnych miejscach, niemniej to właśnie tragedia Auschwitz jest obecnie znana i we wszystkich zakątkach świata jako przesłanie zrozumiała. Nawet dla ludzi, których wiedza o historii dwudziestowiecznej Europy jest zupełnie minimalna - napisał we wstępie do lekcji internetowej Piotr Setkiewicz.

Zdaniem historyka, niemiecki obóz Auschwitz stał się we współczesnej świadomości symbolem losu europejskich Żydów w okresie II wojny światowej z wielu powodów. Przede wszystkim decydującym okazał się fakt zamordowania w Auschwitz największej liczby ofiar - podkreślił.

Niebagatelne znaczenie miał fakt, że niemal od razu po zakończeniu wojny dostępnych stało się wiele dokumentów i relacji ocalonych, którzy szczegółowo opisali funkcjonowanie krematoriów i komór gazowych. Zarazem w Auschwitz zachowało się znacznie więcej oryginalnych obiektów, niż w prawie całkowicie zburzonych ośrodkach zagłady we wschodniej Polsce.

Lekcja została podzielona na 19 rozdziałów

Na początku opisano historię więźniów żydowskich, których Niemcy osadzili w obozie przed rozpoczęciem masowej zagłady w komorach gazowych. Kilkunastu Żydów było już wśród 728 więźniów pierwszego transportu skierowanego do Auschwitz z Tarnowa 14 czerwca 1940 r. - przypomniała szefowa działu e-learningu w Centrum Edukacji Muzeum Agnieszka Juskowiak-Sawicka.

Między czerwcem 1940 r. a końcem marca 1942 r. - czyli do momentu skierowania do obozu pierwszych masowych transportów - przywieziono do obozu ok. 2 tys. Żydów. Zdecydowana większość zginęła.

Setkiewicz przeanalizował chronologię wydarzeń wiosny 1942 r., kiedy to Auschwitz przekształcał się w ośrodek natychmiastowej zagłady Żydów w komorach gazowych. Opisał sytuację żydowskich więźniów obozu, historię żydowskiego ruchu oporu w KL Auschwitz, a także specyfikę rodzinnego obozu stworzonego w Birkenau dla Żydów deportowanych z getta Theresienstadt oraz istniejących tam obozów przejściowych. Ostatni rozdział dotyczy ewakuacji i wyzwolenia KL Auschwitz - dodała Juskowiak-Sawicka.

Łącznie do obozu Auschwitz Niemcy deportowali ok. 1,1 miliona Żydów. Ok. 900 tys. z nich zostało zamordowanych w komorach gazowych zaraz po przyjeździe i selekcji na rampie. 200 tys. zarejestrowano w obozie, gdzie ponad połowa zginęła w wyniku brutalności esesmanów i funkcyjnych, pracy ponad siły, niedożywienia, katastrofalnych warunków higienicznych i związanych z tym chorób.

Lekcja "Zagłada Żydów w KL Auschwitz", przygotowana przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, dostępna jest TUTAJ <<< Przygotowana została w polskiej, angielskiej, niemieckiej, francuskiej i hiszpańskiej wersji językowej. 


(ł)