Dla większości Polaków (61 proc.) Wielkanoc to święto zarówno religijne, jak i rodzinne. Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Opinii RMF, Wielkanoc spędzimy w domu (66 proc.), lub u najbliższej rodziny (41 proc.). Tylko nieliczne osoby zadeklarowały w badaniu, że wybierają się np. za granicę.

Prawie każdy z pytanych przez Instytut Badań Opinii RMF (97 proc.) zadeklarował, że będzie obchodził w tym roku święta wielkanocne. Dla większości (61 proc.) Wielkanoc to święto zarówno religijne, jak i rodzinne. Mniej jest tych, którzy wskazują przede wszystkim lub wyłącznie na jego wymiar religijny albo rodzinny.

Zapytaliśmy Polaków, które święta są dla nich ważniejsze, wielkanocne czy Bożego Narodzenia. Dla większości (54 proc.) obydwa są równie ważne.

Co trzeci badany (31 proc.) przyznał, że ważniejsze są Święta Bożego Narodzenia, a co dziesiąty (10 proc.) wskazał na Wielkanoc.

Jak spędzimy Wielkanoc?

Zdecydowana większość z nas (94 proc.) spędzi Wielkanoc z najbliższą rodziną, a niektórzy także z dalszą rodziną (10 proc.). Są tacy, którzy planują odwiedzić wtedy przyjaciół i znajomych (10 proc.). Nieliczni będą w święta sami lub będą musieli pracować.


Jak przygotowujemy się do świąt?

Instytut Badań Opinii RMF zapytał, kto w polskich rodzinach jest odpowiedzialny za przygotowanie świąt wielkanocnych. Wychodzi na to, że zajmują się tym głównie kobiety - wskazało je 50 proc. respondentów. Nieco mniej (45 proc.) przyznało, że w ich rodzinie święta przygotowują wszyscy członkowie rodziny. Tylko w 4 proc. przypadków zajmują się tym sami mężczyźni.

A jak powinno być? Zdaniem większości obowiązkami należy się dzielić - 87 proc. przyznało, że przygotowaniem świąt powinni zajmować się wszyscy domownicy. 

Ile wydamy na Wielkanoc?

Ile wydamy na zorganizowanie świąt w tym roku? Najwięcej z nas (30 proc.) na świąteczne wydatki planuje przeznaczyć kwotę od 200 do 400 złotych. 23 proc. wyda trochę więcej - od 400 do 600 złotych.

 

*Uwaga, powodu możliwości podania więcej niż 1 odpowiedzi wyniki nie sumują się do 100%.