Grupę przestępczą zajmującą się nielegalnym przetwarzaniem wielkiej ilości tytoniu rozbili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. W całym kraju zatrzymali 12 osób, przejęli prawie 25 ton tytoniu.

Na terenie kilku województw: pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, lubuskiego, śląskiego, małopolskiego i mazowieckiego,  ponad 100 policjantów przeszukiwało hale produkcyjne, budynki gospodarcze i prywatne mieszkania. Odkryli 8 przetwórni nielegalnego tytoniu.

Część z zatrzymanych osób wpadła na gorącym uczynku.

Podczas akcji przejęto 18 ton suszu tytoniowego oraz 5 ton krajanki.

Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków tylko za ten przejęty towar, to blisko 15 milionów złotych. Policjanci szacują jednak, że ta grupa przez pół roku swej działalności nie odprowadziła do państwowej kasy 130 milionów złotych.

 (j.)