Woda z miejskiego wodociągu jest zdatna do picia w Wieliczce, Czarnochowicach, Strumianach, Kokotowie i Lednicy Górnej - poinformowano w nocy w komunikacie burmistrz miasta i gminy Wieliczka w woj. małopolskim.

"W związku z otrzymanymi w dniu 25 lipca 2020 r. wynikami badań wody Wodociągu Publicznego Wieliczka (próbek wody pobranych w dniu 23 lipca 2020 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce wydał decyzję o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia na terenie: miasta Wieliczka, Czarnochowic, Strumian, Kokotowa, Lednicy Górnej" - podano w komunikacie burmistrza miasta i gminy Wieliczka.

Warunkowo woda do spożycia jest zdatna w Śledziejowicach. Oznacza to, że w tej miejscowości woda z miejskiego wodociągu może być używana do spożycia po przegotowaniu przez minimum 2 minuty i do celów sanitarnych.

Wciąż nie jest zdatna do spożycia woda na terenie Zabawy i Sułkowa. "W związku z tym w Zabawie i Sułkowie zakazuje się korzystania z wody pochodzącej z instalacji wodnej Wodociągu Publicznego Wieliczka do spożywania przez ludzi, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych i sztućców. Informuje się, że w Zabawie i Sułkowie woda może być wykorzystywana tylko do celów sanitarnych, tj. do spłukiwania wody w toalecie" - podano w komunikacie.

W Zabawie, Sułkowie oraz Śledziejowicach woda do picia będzie dostarczana beczkowozami i w butelkach, a punkt stały poboru wody zostanie utrzymany w miejscowości Węgrzce Wielkie.

"Miejsko-Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego pracuje nadal, do usunięcia skażenia wodociągu w miejscowościach Śledziejowice, Zabawa i Sułków" - dodano.

Kolejny komunikat dotyczący zdatności do spożycia wody z Wodociągu Publicznego Wieliczka zostanie wydany w niedzielę wieczorem po wynikach kolejnych badań.

W czwartek wykryto skażenie wody w wielickim wodociągu bakteriami z grupy coli. Około 30 tys. mieszkańców miasta i gminy było zaopatrywanych w wodę pitną z beczkowozów.

Jak powiedział burmistrz, bakterie coli zostały wykryte w wewnętrznej instalacji stacji uzdatniania wody. Z tego powodu z użytkowania musieliśmy wyłączyć około 150 z 500 kilometrów sieci wodociągowej w naszej gminie - powiedział Artur Kozioł.

Czyszczenie instalacji będzie trwało aż do skutku. Zleciliśmy badanie próbek pobranych w 13 różnych punktach wodociągu. Przeprowadza je akredytowane krakowskie laboratorium - mówił Kozioł.