Wysoki poziom wody utrzymuje się w większości rzek w kraju. W kilkudziesięciu miejscach stany alarmowe są przekroczone na Wiśle i Odrze. W wielu regionach dochodzi do lokalnych podtopień.

Jak poinformowało MSWiA, w dorzeczu Wisły stany alarmowe są przekroczone na 26 wodowskazach, a w dorzeczu Odry - w 71 miejscach. Trudna sytuacja panuje także na rzekach Przymorza, gdzie stan alarmowy został przekroczony w 8 miejscach.

W kilkudziesięciu miejscach na terenie kraju przekroczone są także stany ostrzegawcze. Do lokalnych podtopień doszło na Mazowszu, w Wielkopolsce, w Lubuskiem, w Zachodniopomorskiem i na Dolnym Śląsku. W całym kraju w pogotowiu jest ponad 5 tys. strażaków PSP; w ciągu ostatnich trzech dni interweniowali 4 tys. razy.

Wisła pod Wyszogrodem nieznacznie opada

Poziom Wisły pod Wyszogrodem na Mazowszu nieznacznie opada, podnosi się jednak w rejonie Kępy Polskiej, gdzie istnieje prawdopodobieństwo powstania zatoru lodowego. Pracujące na rzece lodołamacze dotarły we wtorek w okolice Troszyna, powyżej Płocka. Spodziewany jest dalszy przybór Wisły w rejonie Wyszogrodu i Kępy Polskiej, jednak nie osiągnie on przewidywanego wcześniej poziomu 850 cm.

Decyzje o ewakuacji mieszkańców swych gmin wydali dotychczas burmistrz Wyszogrodu i wójt Bodzanowa. Oznaczają one konieczność przygotowania się do opuszczenia domów, np. poprzez wywiezienie w bezpieczne miejsce osób starszych i dzieci. Alarm powodziowy obowiązuje w siedmiu gminach powiatu płockiego: Słubice, Mała Wieś, Wyszogród, Bodzanów, Słupno, Nowy Duninów i Gąbin oraz w Płocku.

Alarmy na Dolnym Śląsku, Wielkopolsce i w Łódzkiem

Na Dolnym Śląsku alarmy powodziowe obowiązują we Wrocławiu i Żmigrodzie. Pod Trzebnicą rzeka przerwała wał i na niewielkim odcinku zalała drogę krajową nr 5. W najbliższych dniach wody w rzekach regionu ma przybywać. Odrą poniżej Ścinawy przemieszczać się będzie fala wezbrania, przy stanach alarmowych przekroczonych o ok. 60-100 cm. Powyżej stanów alarmowych wzrosnąć ma także poziom wody w ujściowym odcinku Nysy Łużyckiej, w środkowym i dolnym odcinku Widawy i Baryczy oraz na Bobrze, poniżej zbiornika w Pilchowicach.

Woda w Warcie w Poznaniu zaczyna opadać, ale wciąż przekracza stan alarmowy. W Wielkopolsce w powodu podtopienia cały czas zamknięta jest obwodnica Wyrzyska, będąca elementem drogi krajowej nr 10 pomiędzy Piłą a Bydgoszczą.

W woj. łódzkim alarm powodziowy obowiązuje na terenie 11 gmin, a pogotowie przeciwpowodziowe w dwóch kolejnych oraz na terenie miasta Łęczyca. Nadal nieznacznie rośnie poziom wody na głównych rzekach regionu - Warcie i Pilicy; na mniejszych rzekach, m.in. Luciąży i Prośnie, woda powoli opada. W dorzeczu Bzury i Pilicy poziom wody utrzymuje się w strefie stanów ostrzegawczych i alarmowych, zaś w zlewni Warty i Neru - w strefie stanów alarmowych. Wodami roztopowymi i przesiąkami z Warty podtopione zostały dwie niewielkie wioski w gminie Nowa Brzeźnica w powiecie pajęczańskim.

Stabilizuje się sytuacja nad Wieprzem i Bugiem

W Lubelskiem starosta puławski ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe w nadwiślańskich gminach: Puławy, Kazimierz Dolny i Janowiec. Poziom rzeki podniósł się do stanów ostrzegawczych; według prognoz nie powinien przekroczyć stanu alarmowego.

Stabilizuje się sytuacja nad Wieprzem, gdzie z powodu roztopów i kry lodowej na rzece doszło w ubiegłym tygodniu do podtopień kilku gospodarstw, a także Bugu, który płynie powyżej stanu alarmowego, ale już nie podnosi się. We Włodawie i okolicznych gminach nadal obowiązuje alarm powodziowy. Stan alarmowy przekracza także Krzna w Malowej Górze oraz Tyśmienica w Tchórzewie.

Alarm powodziowy obowiązuje w ośmiu zachodniopomorskich gminach: Goleniów, Stargard Szczeciński i Dolice, gdzie przekroczone są stany na Inie; w Białogardzie i Karlinie - na Parsęcie, w Trzebiatowie - na Redze oraz w gminach położonych nad Odrą: Gryfinie i Widuchowej. W Trzebiatowie zalane są piwnice kilkudziesięciu domów; zamknięta jest obwodnica miasta. Przybiera woda w Odrze; występują lokalne podtopienia, kilkadziesiąt gospodarstw ma wodę w piwnicach.