Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego prowadzą akcje kontroli pociągów. Od lipca do końca sierpnia sprawdzą ponad 170 składów. W tym roku zwracają szczególną uwagę na elementy związane z bezpieczeństwem sanitarnym pasażerów.

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego prowadzą akcje kontroli pociągów. Od lipca do końca sierpnia sprawdzą ponad 170 składów. W tym roku zwracają szczególną uwagę na elementy związane z bezpieczeństwem sanitarnym pasażerów.
Zdj. ilustracyjne /Jacek Skóra /Archiwum RMF FM

Jak zapewnia, Urząd Transportu Kolejowego, kontrole są niezapowiedziane i prowadzone przed wyruszeniem w trasę lub podczas jazdy pociągu. Inspektorzy sprawdzają elementy odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz związane z komfortem podróżowania i prawami pasażera.

"W tym roku pracownicy UTK szczególną uwagę zwrócą na to, czy drużyny konduktorskie mają na wyposażeniu maseczki, rękawiczki i środki dezynfekujące, jaki jest stan czystości składu oraz czy w toaletach jest mydło i ręczniki papierowe" - poinformował urząd w komunikacie.

Inspektorzy mają sprawdzić także, czy w pociągu znajduje się informacja o limicie osób podróżujących oraz przypomnienie o konieczności zasłaniania ust i nosa w trakcie podróży.

Jakie są konsekwencje stwierdzenia nieprawidłowości?


UTK wyjaśnił, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przewoźnik jest zobowiązany do ich usunięcie i przeprowadzenia dokładnej analizy, by nie powtarzały się w przyszłości. Prezes UTK może również stwierdzić naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, wyłączyć z eksploatacji pojazd kolejowy lub ograniczyć jego eksploatację.

Jeśli naruszenia nie zostaną usunięte we wskazanym terminie, to za każdy dzień opóźnienia grozi przewoźnikowi do 5 tys. euro kary.

W ubiegłym roku UTK przeprowadził 372 kontrole. W trakcie jednej kontroli sprawdzanych było kilka pociągów. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości w 105 przypadkach pojazdy zostały wyłączone z eksploatacji, 165 decyzji ograniczało eksploatację.

W 2019 roku prezes UTK nałożył też 16 kar na przewoźników pasażerskich za naruszenia przepisów dotyczących kolejnictwa. Cztery postępowania dotyczyły przestrzegania praw pasażerów i zakończyły się nałożeniem kar przekraczających 1,1 mln zł.

Ważne informacje dla pasażerów


W przypadku niezapewnienia odpowiedniej jakości podróży pasażerowie mogą złożyć reklamację do przewoźnika i domagać się zwrotu części ceny biletu. Jeśli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca, można skontaktować się z Urzędem Transportu Kolejowego za pomocą formularza internetowego lub wiadomości e-mail na adres pasazer@utk.gov.pl. Infolinia 22 460 40 80 dotycząca praw pasażerów jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15.