Przynależność do NATO nie może być traktowana jako podarunek - ostrzega szef Sojuszu, George Robertson. Dziewięć ubiegających się o członkostwo w NATO krajów musi zdać sobie sprawę z odpowiedzialności, jaką ten fakt ze sobą niesie i spełnić ostre kryteria.

Pierwsze decyzje w sprawie kolejnego rozszerzenia nie zapadną jednak przed październikiem. W tym czasie na Słowacji odbędą się wybory. Jeżeli wygra populista Władymir Mecziar, Słowacja nie miała by szans na członkostwo – mówi się nieoficjalnie w Kwaterze Głównej. Formalnie decyzje zapadną w listopadzie na szczycie NATO w Pradze. Polska popiera szczególnie członkostwo Litwy i Słowacji. Duże szanse ma również Słowenia, która wiedzie prym również w przygotowaniach do integracji z Unią Europejską. NATO przy podejmowaniu decyzji będzie brało rzeczywisty stopień przygotowania danego kraju, bowiem jak twierdzą niektórzy, część członków przyjętych ze względów politycznych, zmniejszyła wysiłki w dostosowywaniu się do NATO.

00:30