Od 200 do 1000 złotych - tyle wynosi od 1 stycznia 2020 kara za nieprzerejestrowanie samochodu lub niezgłoszenie sprzedaży auta w ciągu ustawowych 30 dni. Do tej pory takich kar nie było - i wielu kupujących i sprzedających samochody nie dopełniało tego obowiązku. Efekt: nieznani byli aktualni właściciele nawet kilku milionów aut w Polsce.

Przy naliczaniu kar brane będą pod uwagę - jak mówi Dariusz Bogusz, dyrektor Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Lublin - trzy kryteria.

"Pierwsze kryterium: o ile zostanie przekroczony termin tych 30 dni. Drugie kryterium: czy to będzie jakaś powtarzalność. I ostatnie kryterium będzie dotyczyło tego, ile dana osoba - można powiedzieć - uzyskała korzyści finansowych z tego tytułu, że nie przerejestrowała pojazdu - i to w większości będzie dotyczyło pojazdów sprowadzonych z Unii Europejskiej" - wyjaśnia Dariusz Bogusz w rozmowie z reporterem RMF FM Krzysztofem Kotem.

Zdaniem eksperta, to dobrze, że przepisy w tej kwestii się zmieniają.

Ze statystyki wynika, że na koniec 2019 roku w Polsce zarejestrowanych jest około 24 milionów samochodów, z czego - szacuje się - 6 milionów to są właśnie tzw. martwe dusze: czyli jedna osoba sprzedaje drugiej osobie, a ta druga sprzedaje trzeciej, czwartej i piątej - i właściwie nie wiadomo, co z tym samochodem się dzieje, nie jest przerejestrowany. Do tej pory nie było z tego tytułu żadnych kar - po Nowym Roku sytuacja się zmienia - mówi dyrektor Wydziału Komunikacji lubelskiego urzędu miasta.