W przyszłym tygodniu Sejm wyrazi zgodę na rozszerzenie NATO o Szwecję i Finlandię - dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM. Dziś władze Finlandii zapowiedziały, że podejmą kroki do członkostwa w Sojuszu w ciągu najbliższych dni. Szwedzka prasa pisze, że Sztokholm zrobi to w poniedziałek.

Doniesienia z północy mówią, że w poniedziałek Finlandia i Szwecja złożą wnioski o przyjęcie do NATO. Szefowie rządów tych krajów od początku zapowiadali, że zrobią to razem.  

Polska chce odpowiedzieć na prośbę sąsiadów z północy jak najszybciej - informuje dziennikarz RMF FM Roch Kowalski.

Jak usłyszał w rządzie, ma to być "gest przyjaźni ze strony Polski". To zresztą jedno z ustaleń wczorajszej narady kierownictwa i klubu PiS-u.

Możliwe, że Warszawa będzie pierwszą stolicą, która wyrazi zgodę na rozszerzenie NATO o Finlandię i Szwecję.

Do głosowania ratyfikacji dojdzie w przyszłym tygodniu podczas posiedzenia Sejmu. Na dołączenie nowych państw do NATO zgodę muszą wyrazić parlamenty wszystkich państw członkowskich.

NATO ostatni raz rozszerzyło się w 2020 roku, kiedy do Sojuszu dołączyła Macedonia Północna.

Przystąpienie Szwecji i Finlandii do NATO – jak wygląda procedura

Po złożeniu przez Finlandię i Szwecję formalnych wniosków o przyjęcie do NATO, kraje członkowskie wyrażą swoją zgodę - najpierw na niższym szczeblu, rządowym (ambasador, minister spraw zagranicznych), a potem potwierdzi to szczyt NATO (przywódcy państw) w Madrycie pod koniec czerwca.

Finlandia i Szwecja staną się wtedy kandydatami do NATO i zostaną zaproszone na rozmowy akcesyjne.

Od tego czasu będą mogły brać udział w większości prac sojuszu, ale bez prawa głosu.

Drugi etap - ratyfikowanie przez poszczególne parlamenty - może potrwać kilka miesięcy. Wtedy 30 parlamentów krajów NATO będzie musiało ratyfikować przystąpienie Finlandii i Szwecji do sojuszu.

Ostatnim etapem będzie przekazanie przez Helsinki i Sztokholm tzw. instrumentu ratyfikacji Stanom Zjednoczonym, które są depozytariuszem traktatu z 1949 roku powołującego do istnienia NATO.

Oba kraje mogą zostać członkami NATO nawet do końca roku, jeżeli na każdym etapie zostanie zastosowana przyspieszona procedura.