​Podwyższenie wynagrodzeń weterynarzy oraz podniesienie opłat za usługi weterynaryjne. To - jak dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM - najważniejsze rekomendacje unijnych inspektorów, którzy zakończyli właśnie dwutygodniową kontrolę w polskich ubojniach bydła i drobiu.

Kontrolerzy chcą podwyżek pensji i opłat, ponieważ ich zdaniem weterynarze zbyt mało zarabiają, a przez to może się to odbijać na nadzorze.

Według inspektorów na jakość nadzoru mogą mieć wpływ także zbyt niskie opłaty za usługi weterynaryjne. Obliczono, że w Polsce ich wysokość to jedynie 40 proc. średniej unijnej. Inspektorzy zwracają uwagę, że to niedopuszczalne, a ceny we Wspólnocie powinny być zbliżone, podobnie jak opłaty celne czy portowe.

Zrealizowanie przez rząd tych rekomendacji, które znajdą się w raporcie, na pewno spowodują wzrost kosztów rolników i zakładów przetwórczych, a w konsekwencji mogą zdrożeć artykuły mięsne.

Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień weterynaryjnych. Procedury w ubojniach nie zagrażają jakości przetworów.