​Kilkaset zatrzymanych kontenerów i ponad tysiąc ton nielegalnych odpadów z Wielkiej Brytanii. To efekt pracy w ramach międzynarodowej operacji DEMETER IV, w której uczestniczyli funkcjonariusze Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.

Z inicjatywy Światowej Organizacji Ceł (WCO) w dniach od 4 czerwca do 8 lipca funkcjonariusze Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku uczestniczyli w ogólnoświatowej operacji DEMETER IV. Polegała ona na kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów w obrocie morskim i lądowym.

W portach morskich w Gdańsku i w Gdyni sprawdzono ok. 500 kontenerów. W efekcie podjętych czynności kontrolnych funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali 8 przesyłek nielegalnie przemieszczanych odpadów. Natomiast funkcjonariusze z Oddziału Celnego Baza Kontenerowa w Gdyni ujawnili 7 transportów odpadów nielegalnie przemieszczanych drogą morską - informuje IAS w Gdańsku.

Skontrolowano także ciężarówki na drogach województwa pomorskiego. Łącznie ujawniono śmieci o masie przekraczającej milion kilogramów.

(ł)