Trybunał Stanu odroczył rozprawę przeciwko byłemu ministrowi skarbu Emilowi Wąsaczowi. Nie podał nowego terminu, ale jest pewne, że sprawa będzie rozpatrywana już po wyborach. Sejm chciał pociągnąć Wąsacza do odpowiedzialności za prywatyzacje: PZU, TP SA oraz Domów Towarowych Centrum.