Niemiecka młodzież nie będzie już resocjalizowana na Podlasiu. Ośrodek dla młodych Niemców w Stankunach został wykreślony z rejestru działalności gospodarczej. Decyzję podjęło Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach na wniosek prokuratury i władz gminy Wiżajny.

Na losie ośrodka zaważyły ekscesy młodych Niemców, ich agresywne zachowanie i przestępstwa, które popełniali. Miarka przebrała się, gdy 15-letni Niemiec napadł i zgwałcił 82-letnią staruszkę. To wydarzenie otworzyło oczy lokalnym władzom – podjęto decyzję o zlikwidowaniu ośrodka.

Formalny wniosek w tej sprawie złożyła również prokuratura, która stwierdziła, że niemiecka młodzież z ośrodka resocjalizacyjnego w Stankunach stanowi zagrożenie dla mieszkańców pobliskich miejscowości.

Nad ośrodkiem w Stankunach nie było żadnej kontroli, bo choć placówka miała prowadzić działalność resocjalizacyjną i wychowawczą, niemieckie małżeństwo zarejestrowało ją jako zwykłą komercyjną firmę.