Zakaz pełnienia funkcji rodziców zastępczych dla osób homoseksualnych jest dyskryminujący i sprzeczny z konstytucją - alarmuje Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Fundacja pisze o tym w liście do marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny.

W czwartek Senat zaproponował poprawki do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jedna z nich stanowi, że osoby homoseksualne nie mogą założyć rodziny zastępczej ani rodzinnego domu dziecka. Poprawkę zaproponował Piotr Kaleta (PiS). Chciał on także, by wykluczyć osoby homoseksualne z możliwości pełnienia funkcji asystenta rodziny, jednak ta poprawka nie zyskała akceptacji senatorów. W przyszłym tygodniu senackie poprawki rozpatrzy Sejm.

W ocenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (HFPC) poprawka Kalety może być niezgodna z konstytucją. "Wprowadzanie do aktu prawnego kryterium orientacji seksualnej jako podstawy wykluczającej uzyskanie uprawnienia budzi poważne wątpliwości dotyczące zgodności takiego rozwiązania z konstytucją" - czytamy w piśmie do marszałka. Fundacja przypomina, że art. 32 ust. 2 konstytucji stanowi, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, gospodarczym i społecznym z jakiejkolwiek przyczyny.

Jednocześnie HFPC podkreśla, że w przypadku różnicowania sytuacji prawnej obywateli uniknięcie zarzutu dyskryminacji jest możliwe dopiero po przytoczeniu argumentów, które w sposób obiektywny uzasadniają odmienne traktowanie. Zdaniem fundacji w Senacie nie podjęto "żadnych prób obiektywnego uzasadnienia, dlaczego miałoby dojść do wykluczenia osób homoseksualnych z możliwości pełnienia funkcji asystenta rodziny czy też prowadzenia rodzinnego domu dziecka i rodziny zastępczej". "Senatorowie nie przeprowadzili również debaty nad zagadnieniem konstytucyjności takiego różnicującego rozwiązania" - wskazuje HFPC.

Fundacja uznaje także za niestosowną reakcję senatorów, którzy nagrodzili oklaskami przyjęcie poprawki jawnie dyskryminującej osoby homoseksualne, zwłaszcza w kontekście jej niezgodności w ustawą zasadniczą.