Podpisanie wspólnego przesłania o pojednaniu narodów - polskiego i rosyjskiego - będzie jednym z głównych celów rozpoczętej dziś wizyty w Polsce zwierzchnika rosyjskiej Cerkwi prawosławnej patriarchy Cyryla I. Duchowny będzie przebywał w Polsce do niedzieli.

Cyryl I spotka się dziś z Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w siedzibie KEP. Przedstawiciele obu Kościołów będą rozmawiać o perspektywach współpracy i dialogu. Po spotkaniu nastąpi wzajemne przekazanie ikon: abp Michalik przekaże Cyrylowi I ikonę Matki Boskiej Częstochowskiej, ten natomiast podaruje przewodniczącemu Episkopatu ikonę Matki Boskiej Smoleńskiej.

Patriarcha odwiedzi także katedrę prawosławną. Oprócz spotkania z metropolitą Sawą i przedstawicielami Kościoła katolickiego, Cyryl I spotka się w stolicy również z prezydentem Bronisławem Komorowskim i marszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem. Złoży też wieńce przy Grobie Nieznanego Żołnierza i na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich.

To będzie wydarzenie bez precedensu

Jutro na Zamku Królewskim przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik oraz patriarcha Moskwy i całej Rusi Cyryl I podpiszą wspólne przesłanie do narodów Polski i Rosji. Jak podkreślają przedstawiciele Kościoła katolickiego w Polsce i rosyjskiego Kościoła prawosławnego, będzie to wydarzenie bez precedensu.

Przyjazd patriarchy Cyryla do Polski jest odpowiedzią na wizytę metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy w Moskwie. Nabiera jednak szczególnego znaczenia ze względu na spotkanie z przedstawicielami Kościoła katolickiego.

W sobotę rano Cyryl I pojedzie do Białegostoku, gdzie będzie się modlił z wiernymi w katedrze św. Mikołaja. Następnego dnia odwiedzi Supraśl, Hajnówkę oraz Świętą Górę Grabarkę. Tam będzie przewodniczył uroczystościom z okazji Przemienienia Pańskiego. W niedzielę wróci do Moskwy.

Historyczne znaczenie wizyty Cyryla I

Ze względu na podpisanie przesłania do narodów Polski i Rosji, pierwsza w historii wizyta patriarchy Cyryla I w Polsce ma szczególne znaczenie. Zadaniem tego dokumentu - jak podkreślają hierarchowie obu Kościołów - "nie jest rozwiązywanie bolesnych kart historii Polski i Rosji, istotną kwestią jest natomiast, by ten dialog zapoczątkować". W dokumencie tym zawarty będzie apel do przedstawicieli obu narodów, aby prosili wzajemnie o wybaczenie krzywd, niesprawiedliwości i wszelkiego zła.

Pierwszym znaczącym krokiem na drodze ku pojednaniu polsko-rosyjskim była wizyta mnichów z klasztoru w pobliżu Ostaszkowa, którzy we wrześniu 2009 roku przyjechali na Jasną Górę po kopię obrazu Matki Bożej. Umieścili ją w klasztorze, gdzie NKWD więziło polskich oficerów, zamordowanych później w Twerze.

Pierwsze spotkanie przedstawicieli Kościoła katolickiego w Polsce i rosyjskiego Kościoła prawosławnego w sprawie dokumentu o pojednaniu odbyło się w Warszawie w lutym 2010 r. Wcześniej biskupi powołali specjalny zespół do rozmów z rosyjskim Kościołem prawosławnym. Jego przewodniczącym został abp Henryk Muszyński, w skład weszli także abp Stanisław Budzik i bp Tadeusz Pikus.