"Zbyt mało osób ubezpieczonych kontroluje, czy ich pracodawcy odprowadzają odpowiednie składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" - wskazali pracownicy ZUS w Lublinie. Zaapelowali, aby sprawdzać swoje składki w oddziałach ZUS.


Jak podali, ubezpieczeni sprawdzają swoje konta głównie wtedy, gdy pojawiają się jakieś problemy, np. nie mogą skorzystać z opieki lekarskiej, bo okazuje się, że pracodawca nie opłacił ich ubezpieczenia, a także, gdy składają wniosek o zasiłek chorobowy czy o przyznanie renty i wtedy okazuje się, że pracodawca np. zaprzestał przekazywania składek do ZUS.

Mobilizująco działają czasem raporty, które otrzymują wszyscy ubezpieczeni raz w roku z ZUS. W raportach są informacje o wysokości odprowadzonych składek, o kapitale początkowym i hipotetycznej wysokości przyszłej emerytury. Zdarza się bowiem, że po przeanalizowaniu raportu ubezpieczony zauważa, że kwoty przekazywanych składek są zbyt niskie, albo że w pewnych miesiącach nie były opłacone.

Stan swojego konta można sprawdzić osobiście w oddziale ZUS lub wysłać pocztą prośbę o podanie tych informacji. Można też kontrolować przekazywanie składek przez pracodawcę do ZUS przy pomocy internetu - na działającej od czerwca Platformie Usług Elektronicznych.

Od poniedziałku do 12 października we wszystkich oddziałach ZUS w Polsce prowadzone są Dni Ubezpieczonego, w ramach których można skorzystać z porad i konsultacji z ekspertami ZUS, ale także Państwowej Inspekcji Pracy, Narodowego Funduszu Zdrowia czy Izby Skarbowej.