35 proc. osób deklarujących w maju gotowość wzięcia udziału w wyborach do Sejmu zamierza głosować na PiS - wynika z sondażu Kantar Public. Na drugim miejscu znalazła się PO z 21- proc. poparciem. Kolejne miejsca zajęły Kukiz'15 - na to ugrupowanie chce głosować 10 proc. i Nowoczesna - 6 proc.

35 proc. osób deklarujących w maju gotowość wzięcia udziału w wyborach do Sejmu zamierza głosować na PiS - wynika z sondażu Kantar Public. Na drugim miejscu znalazła się PO z 21- proc. poparciem. Kolejne miejsca zajęły Kukiz'15 - na to ugrupowanie chce głosować 10 proc. i Nowoczesna - 6 proc.
Od prawej: minister energii Krzysztof Tchórzewski, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki i poseł PiS Michał Jach /Paweł Supernak /PAP

Z badania zrealizowanego przez Kantar Public, nieco poniżej progu wyborczego znalazłyby się: SLD (3 proc.) oraz PSL, które w tym miesiącu również osiągnęło wynik na poziomie 3 proc. Partia Razem uzyskałaby poparcie 2 proc. Polaków, a partia Wolność (dawniej KORWiN) i Twój Ruch - po 1 proc. 

W porównaniu z kwietniowym badaniem PiS odnotował spadek na poziomie 3 punktów procentowych (38-proc. poparcie przed miesiącem). Poparcie Platformy w ciągu miesiąca wzrosło o 2 punkty procentowe (19 proc. w kwietniu). Na Kukiz'15 w maju głosowałby 1 punkt procentowy mniej badanych niż przed miesiącem (11-proc. poparcie w kwietniu), a na Nowoczesną 1 punkt procentowy więcej (5 proc. w kwietniu).

Spośród ogółu osób, które zapowiedziały zamiar głosowania, 18 proc. badanych nie było zdecydowanych, komu przekazaliby swoje poparcie.

W badaniu zrealizowanym w połowie maja 2017 roku 25 proc. zdecydowanie, a 35 proc. z wahaniem potwierdziła gotowość wzięcia udziału w wyborach do Sejmu, gdyby miały się one odbyć w najbliższą niedzielę.

Wśród pozostałych - 16 proc. osób mówiło, że raczej by nie poszły, a kolejne 16 proc. zadeklarowało, że na pewno nie zagłosowałyby w wyborach; 7 proc. wahało się czy iść, czy nie iść do głosowania.

Badanie Kantar Public przeprowadzono 12-17 maja br. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1009 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat (preferencje partyjne: N=600 - osób deklarujących "zdecydowanie" lub "raczej" zamiar uczestniczenia w wyborach), techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).

(az)