Trujący smog utrudnia życie mieszkańcom Podbeskidzia. Od kilku dni w Bielsku-Białej oraz powiatach żywieckim i cieszyńskim stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu wielokrotnie przekracza dopuszczalne normy. Podobnie wygląda sytuacja w Krakowie.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego już w sobotę informowało, że w powiecie żywieckim przekroczony został poziom alarmowy (300 µg/m3).  

Dziś szanse na poprawę jakości powietrza są niewielkie. Wiatr jest słaby, do tego utrzymują się mgły. W takich warunkach pogodowych stężenie pyłu w powietrzu wciąż będzie bardzo duże.

I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza ogłoszono dziś na obszarze Krakowa, ale także w innych rejonach Małopolski. Poinformowano o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (50 µg/m3) oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu. 


Masz problemy z sercem? Lepiej zostań w domu

Smog najbardziej niebezpieczny jest dla osób cierpiących na choroby serca i układu oddechowego, starszych i dzieci. W przypadku, kiedy przekroczony jest smogowy stan alarmowy lepiej zostać w domu. Spacer nikomu nie wyjdzie raczej na zdrowie. Niewskazane jest uprawianie sportów na powietrzu i przemęczanie się, nawet w przypadku ludzi zdrowych. Wojewoda śląski zaapelował, by nie palić w piecach miałem węglowym ograniczyć palenie w kominkach, jeśli nie jest to jedyne źródło ogrzewania.