Ze względu na złą jakość powietrza kierowcy mogą dziś korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej w Krakowie. Nie muszą też płacić za przejazd Kolejami Śląskimi.

Ze względu na złą jakość powietrza kierowcy mogą dziś korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej w Krakowie. Nie muszą też płacić za przejazd Kolejami Śląskimi.
Smog daje się we znaki m.in. mieszkańcom Krakowa /PAP/Jacek Bednarczyk /PAP

W Krakowie pyłomierze wskazują od 300 do około 350 mikrogramów pyłu na metr sześcienny. Jeszcze gorzej jest w Nowym Targu, gdzie wskazania sięgają prawie 370 mikrogramów. Natomiast niezależny pyłomierz w Niepołomicach pokazuje aż 515 mikrogramów pyłu, co oznacza że dopuszczalny poziom zanieczyszczeń przekroczony jest aż 10 razy.

Darmowa komunikacja obowiązuje na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz w gminach sąsiadujących do których kursuje komunikacja MPK.

UMK informuje, że "z bezpłatnych przejazdów będą mogły korzystać osoby posiadające dowód rejestracyjny wydany na samochód osobowy, bez względu na miejsce jego wydania. Z bezpłatnego przejazdu może korzystać osoba okazująca dowód rejestracyjny (pojazd może być także zarejestrowany na firmę) wraz z osobami towarzyszącymi - maksymalnie w liczbie zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie".

W woj. śląskim najtrudniej oddycha się dziś w Dąbrowie Górniczej, Katowicach, Tychach i Bielsku Białej - tam stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu w tej chwili przekracza poziom alarmowy. Potężny smog od dwóch dni utrzymuje się także w Żywcu. 

Z bezpłatnych przejazdów pociągami Kolei Śląskich będzie można skorzystać we wszystkich pociągach i na wszystkich liniach, z wyjątkiem połączenia między Chałupkami na ziemi raciborskiej a czeskim Bohuminem.

Podczas kontroli biletów wystarczy okazać ważny dowód rejestracyjny wydany na swoje imię i nazwisko oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość - np. prawo jazdy czy dowód osobisty. Na podstawie tych dokumentów, poza właścicielem dowodu rejestracyjnego, podróżować mogą dodatkowo dwie osoby towarzyszące.

Sześciostopniowa skala jakości powietrza

Dopuszczalny poziom pyłu PM10 w powietrzu to 50 mikrogramów na metr sześc. w ujęciu dobowym. Indeks jakości powietrza wyszczególnia sześć stopni: przy stężeniu poniżej 20 mikrogramów jakość jest bardzo dobra, między 21 a 60 mikrogramów - dobra, 61-100 mikrogramów - umiarkowana, 101-140 mikrogramów - dostateczna, 141-200 mikrogramów - zła, a powyżej 200 - bardzo zła. Przekroczenie 300 mikrogramów pyłu na m sześc. oznacza alarm smogowy.

Pył zawieszony jest szkodliwy dla zdrowia, szczególnie dla układu oddechowego. W jego skład wchodzą m.in. siarka, metale ciężkie, silnie toksyczne chemiczne związki organiczne.

Zanieczyszczenie powietrza może być groźne szczególnie dla osób cierpiących z powodu przewlekłych chorób serca i chorób układu oddechowego. Narażone są także osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci. Specjaliści radzą, by ograniczyć wszelką aktywność na wolnym powietrzu. 

(mn)