Smog wisi o poranku nad Śląskiem. W niektórych miejscach dopuszczalne stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu przekroczone jest nawet czterokrotnie.

Służby środowiskowe wydały ostrzeżenie o możliwości przekroczenia tzw. poziomu informowania w znacznej części regionu.

Najgorsza sytuacja jest w Rybniku, Rydułtowach, w Tychach i Bieruniu. We wtorek o godz. 4. rano stacja w Rybniku pokazywała 349 mikrogramów pyłku PM10 na metr sześcienny.

Smog daje się we znaki także mieszkańcom północnej części województwa śląskiego. Powietrze zanieczyszczone jest w Zawierciu i Myszkowie. Stacja w Zawierciu o godzinie 8 rano pokazywała 205 mikrogramów pyłku PM10 na metr sześcienny. Normy są przekroczone nawet czterokrotnie.

Tylko trochę lepsza sytuacja jest w Katowicach, ale w niektórych częściach miasta smog także jest dokuczliwy. Stacja w Katowicach (komunikacyjna) pokazywała we wtorek o godzinie 8 rano stężenie pyłu PM10 w wysokości 215 mikrogramów na metr sześcienny.

W ciągu dnia jakość powietrza ma się poprawić.

Jak wynika z komunikatu Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach, na wtorek wydano powiadomienie o ryzyku osiągnięcia poziomu informowania dla obszaru obejmującego: Katowice, Chorzów, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Zabrze, Bytom, Piekary Śląskie, Rudę Śląską, Świętochłowice, Gliwice, Tychy i Częstochowę.

Zasięg powiadomienia obejmuje też powiaty: gliwicki, tarnogórski, bieruńsko-lędziński, raciborski i częstochowski. Cały objęty powiadomieniem obszar zamieszkuje ponad 2,2 mln osób. Jako przyczynę wskazano "warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego".

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska od 11 października 2019 r. alarm smogowy jest ogłaszany przy przekroczeniu w ciągu doby średniej wartości 150 mikrogramów na metr sześc. dla pyłu PM10 (wcześniej było to 300 mikrogramów). Tzw. poziom informowania to 100 mikrogramów, czyli dwukrotne przekroczenie dobowej normy jakości, ustalonej dla pyłu PM10 na 50 mikrogramów.

Na żadnej ze stacji pomiarowych w woj. śląskim w poniedziałek nie przekroczono wartości ostrzegania. Wartości dopuszczalne przekroczone były w Cieszynie, Częstochowie, Lublińcu, Rybniku, Goczałkowicach-Zdroju, Raciborzu, Wodzisławiu Śląskim, Zawierciu oraz Żywcu.

W piątek 26 lutego br. Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach wydał powiadomienie o ryzyku osiągnięcia dopuszczalnego rocznego limitu zanieczyszczeń powietrza na zdecydowanej większości terenu woj. śląskiego. Limit dni w ciągu roku z przekroczoną normą jakości powietrza (średnio 50 mikrogramów pyłu PM10 na metr sześc. w ciągu doby) wynosi zgodnie z przepisami 35.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Prezes Wód Polskich: W tym roku nie zanosi się na powodzie

Opracowanie: