Lojalność wobec Służby Ochrony Państwa - to jeden z elementów, który ma być badany u funkcjonariuszy SOP na wykrywaczu kłamstw. Taką weryfikację przy użyciu wariografu, dla sprawdzenia przydatności do służby, wprowadziła nowa ustawa powołująca Służbę Ochrony Państwa.

Za pomocą wykrywacza kłamstw sprawdzane będzie także, czy w związku ze służbą, ale także poza nią, funkcjonariusze SOP popełniali przestępstwa - także skarbowe.

Ponadto w projekcie rozporządzenia zawarto punkt o badaniach "występowania niepożądanych zachowań". Chodzi między innymi o podatność na używki czy o podejrzane kontakty.

W przypadku kandydatów przychodzących do SOP z innych służb mundurowych badane mają być także "zachowania niepożądane" w poprzednich formacjach. Jeśli natomiast chodzi o kandydatów z zewnątrz, badanie na wariografie ma zweryfikować informacje przekazane podczas postępowania kwalifikacyjnego. Poza tym chodzi o weryfikację zachowań tych osób, by ocenić, czy można mówić o ich "nieposzlakowanej opinii".

Osoby do badań wyznacza komendant SOP, przy czym wytypowani muszą wyrazić na takie badanie zgodę.

(j., e)